Τα προϊόντα μας στις σημαντικότερες Διεθνείς Εκθέσεις του κλάδου

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ο Όμιλός μας είχε δυναμική παρουσία στις εκθέσεις Seafood Expo North America (17-19 Μαρτίου, Βοστώνη) και Seafood Expo Global (07-09 Μαΐου, Βρυξέλλες) καθώς και στη Food Expo Greece (16-18 Μαρτίου) ως μέλος της ΕΛΟΠΥ. Food Expo 2019, Αθήνα Seafood Expo North America 2019, Βοστώνη